نظرسنجی سلایق رسانه‌ای مخاطبان آستان قدس رضوی
نظرسنجی

پاسخگوی گرامی این نظرسنجی به منظور سنجش سلایق رسانه‌ای مخاطبان آستان قدس رضوی تهیه شده است. خواهشمند است با اعلام نظرات خود در خصوص هر یک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه، ما را در این امر یاری فرمایید.

« نظرسنجی سلایق رسانه‌ای مخاطبان آستان قدس رضوی »